SpStinet - vwpChiTiet

 

Sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất

Nói tới độ phì nhiêu của đất là nói đến vai trò của vi sinh vật đất. Hầu như mọi quá trình xảy ra trong đất đều có sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp của vi sinh vật. Cùng với chất hữu cơ, vi sinh vật tồn tại trong đất, nước và vùng rễ cây có ý nghĩa quan trọng trong các mối quan hệ giữa cây trồng, đất và phân bón.

Sản xuất nông nghiệp và chất lượng đất trồng

Ở nước ta, nhiều năm qua, do việc sử dụng phân bón hóa học, cùng thâm canh, tăng vụ; chưa chú trọng sử dụng phân bón vi sinh vật, phân hữu cơ,...đã và đang làm cho cấu trúc và dinh dưỡng của đất bị thay đổi, nguy cơ suy giảm độ phì nhiêu thực tế. Bên cạnh đó, bối cảnh biến đổi khí hậu cũng đã thay đổi một số tính chất của đất. Đất khô hạn cũng là một trong các nguyên nhân làm giảm năng suất cây trồng.

Hiệu suất sử dụng phân khoáng NKP trong canh tác nông nghiệp còn chưa cao, chỉ đạt trung bình 45-50% với phân urê, 25-35% với phân lân và khoảng 60% với phân kali. Phần phân khoáng NKP còn lại bị thất thoát hay tích lũy trong đất dưới dạng khó tan, cây trồng không sử dụng được. 

Vi sinh vật đất, hàm lượng dinh dưỡng trong đất và năng suất cây trồng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Vi sinh vật như các “nhà máy phân bón tí hon”, có vai trò tạo ra các chất dinh dưỡng cung cấp cho đất, cây trồng, tăng hiệu quả sử dụng phân khoáng NPK, khả năng giữ ẩm đất …tăng năng suất cây trồng và tăng thu nhập cho người trồng. Vì vậy, việc cải tạo đất theo hướng sinh học là rất cần thiết.

Quy trình và phương pháp tổ chức thực hiện

Chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất chứa vi sinh vật có khả năng cố định nitơ (Azotobacter chroococcum), phân giải phốt-phát khó tan (Bacillus megaterium), hòa tan kali (Paenibacillus castaneae) và sinh polysaccarit (Lipomyces starkeyi). Các chủng vi sinh vật sử dụng trong sản xuất chế phẩm là chủng bản địa, được phân lập từ đất vùng rễ cây trồng.

Sơ đồ quy trình sản xuất chế phẩm 

Hình đại diện

Hình đại diện

Chế phẩm thành phẩm 

Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật để cải tạo đất

Trồng cây hàng năm

Dùng để bón lót, trộn với hạt giống hoặc bón trực tiếp vào đất. Liều lượng 20 kg/ha

 • Trộn với hạt giống: làm ướt hạt giống bằng lượng nước sạch tương đương với 3-5% khối lượng hạt giống; sau đó trộn đều với chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất và đem gieo.
 • Bón trực tiếp vào đất: trộn 1kg chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất với 5-10kg đất bột/cát, rắc vào các hàng, sau đó phủ một lớp đất mỏng lên trên trước khi gieo hạt; hoặc, hòa 1kg chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất vào 100 lít nước sạch, sau đó tưới vào các hàng trước khi gieo hạt.

Trồng cây lâu năm

 • Khi trồng mới: dùng để bón lót

Lấy 15-20 gram chế phẩm, trộn đều với đất trong hố/hốc, 10-15 ngày trước khi đặt cây; hoặc trộn chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất cùng với phân bón hữu cơ.

 • Giai đoạn kiến thiết cơ bản: bón 2 lần/năm (trước và cuối mùa mưa).

Hòa 15-20 gram chế phẩm vào 5-10 lít nước sạch, sau đó tưới cho một gốc; hoặc cuốc rãnh xung quanh gốc theo hình chiếu của tán cây, rãnh sâu 10-15 cm, rộng 10-20 cm cho phân vào, lấp đất và tưới nước, cuốc cách gốc 30-50 cm; hoặc trộn chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất cùng với phân bón hữu cơ.

 • Giai đoạn kinh doanh: bón 2 lần/năm (trước khi cây ra hoa và sau thu hoạch quả).

Hòa 20-30 gram chế phẩm vào 5-10 lít nước sạch, sau đó tưới cho một gốc; hoặc cuốc rãnh xung quanh gốc theo hình chiếu của tán cây, rãnh sâu 10-15 cm, rộng 10-20 cm cho phân vào, lấp đất và tưới nước, cuốc cách gốc 30-50 cm; hoặc trộn chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất cùng với phân bón hữu cơ.

Lưu ý: sau khi bón chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất cần tưới ẩm đất. Không sử dụng đồng thời chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất với phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật. 

Ưu điểm của công nghệ. Hiệu quả kinh tế

 • Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất đã hoàn thiện ở quy mô công nghiệp. Chế phẩm được sản xuất trên nền chất mang tinh bột sắn và cám gạo, là nguồn nguyên liệu sẵn có, được sản xuất trong nước, chất lượng ổn định. 
 • Quy trình sản xuất đơn giản, phù hợp với điều kiện sản xuất của các cơ sở sản xuất trong nước. Chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu theo Nghị định 84/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón và được sản xuất theo TCCS 06:2014/TNNH.
 • Chế phẩm vi sinh cải tạo đất đã được sử dụng cho nhiều loại cây trồng, trên các loại đất khác nhau và tại các vùng khác nhau trong cả nước.
 • Chế phẩm vi sinh cải tạo đất được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1198 (Quyết định số 45870/QĐ-SHTT, ngày 05/8/2014), chứng nhận “Sản phẩm đáng tin cậy” do người tiêu dùng bình chọn năm 2015 và giành giải Bạc tại Triển lãm Quốc tế về sáng chế của phụ nữ tại Hàn Quốc năm 2019.
 • Chế phẩm có tác dụng tích cực trong cải thiện độ phì nhiêu của đất (tăng hàm lượng phốt pho dễ tiêu, hàm lượng kali dễ tiêu; tăng độ ẩm của đất; tăng mật độ vi sinh vật có lợi trong đất). Sử dụng chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất giúp tăng hiệu quả sử dụng phân khoáng NPK, tăng sinh trưởng, tăng năng suất cây trồng và tăng lợi nhuận cho người dân.

Thông tin liên hệ chuyên gia, hỗ trợ

TS. Nguyễn Thu Hà

Trưởng Bộ môn Vi sinh vật, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Điện thoại: 0904 431 595

Email: thuhavasi@gmail.com

Thu Thủy (CESTI)

Các tin khác:

 • 10 mẫu tin
 • 50 mẫu tin
 • 100 mẫu tin
 • Tất cả