SpStinet - vwpChiTiet

 

8 công trình nghiên cứu đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020

Từ 48 hồ sơ đề cử/ứng cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020, các Hội đồng khoa học chuyên ngành của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (NAFOSTED) đã lựa chọn được 8 hồ sơ, trong đó bao gồm 5 đề cử giải thưởng chính và 3 giải thưởng trẻ.


Giải thưởng Tạ Quang Bửu tôn vinh những nhà khoa học
có thành tựu nổi bật trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật

Giải thưởng Tạ Quang Bửu của Bộ Khoa học và Công nghệ được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Hằng năm, các nhà khoa học với các công trình khoa học xuất sắc được tổ chức, cá nhân đề cử hoặc tự đăng ký ứng cử, xét tặng giải thưởng. Các hồ sơ được đánh giá thông qua Hội đồng khoa học chuyên ngành của NAFOSTED và Hội đồng giải thưởng gồm các nhà khoa học uy tín.

NAFOSTED đã thông báo tiếp nhận hồ sơ đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 và nhận được 48 hồ sơ đề cử/ứng cử cho giải thưởng. Các Hội đồng khoa học đã đề cử 8 hồ sơ (bao gồm 5 giải thưởng chính và 3 giải thưởng trẻ) để tiếp tục đánh giá, xét chọn tại Hội đồng giải thưởng.

Theo đó, danh sách đề cử 5 giải thưởng chính gồm PGS.TS. Phạm Tiến Sơn (Đại học Đà Lạt) - lĩnh vực Toán học; PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng (Đại học Duy Tân) - lĩnh vực Vật lý; TS. Trần Mạnh Trí (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) - lĩnh vực Hóa học; PGS.TS. Vương Thị Ngọc Lan (Đại học Y Dược TPHCM) - lĩnh vực Khoa học Y Dược; TS. Nguyễn Thạch Tùng (Đại học Dược Hà Nội) - lĩnh vực Khoa học Y Dược.

3 đề cử của giải thưởng trẻ gồm TS. Võ Hoàng Hưng (Đại học Sài Gòn) - lĩnh vực Toán học; TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu (Đại học Tôn Đức Thắng) - lĩnh vực Vật lý; TS. Hoàng Thanh Tùng (Viện Nghiên cứu Khoa học Tây nguyên - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) - lĩnh vực Khoa học nông nghiệp.

Tính đến hết năm 2019, qua 6 đợt xét thưởng, Giải thưởng Tạ Quang Bửu đã được trao cho 17 nhà khoa học ở các trường đại học và viện nghiên cứu, thuộc đầy đủ các ngành, lĩnh vực trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật (Toán học, Khoa học thông tin và máy tính, Vật lý, Hóa học, Khoa học trái đất và môi trường, Khoa học nông nghiệp, Khoa học y dược, Cơ học kỹ thuật), với 14 giải thưởng chính và 3 giải thưởng trẻ.

Năm nay, Hội đồng giải thưởng dự kiến sẽ họp đánh giá hồ sơ vào tháng 4/2020. Lễ trao giải thưởng dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2020, nhân dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Nguồn: most.gov.vn

Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: