SpStinet - vwpChiTiet

 

Chỉ nhập khẩu máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ mới

Ngày 9/8/2013, Thủ tướng chính phủ ra chỉ thị 17/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp.
 
 
Máy móc, thiết bị có tính năng vượt trội về tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, thân thiện môi trường được khuyến khích nhập khẩu.

Theo đó, việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ phải đảm bảo các tiêu chí sau: Chỉ được nhập khẩu máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ mới, ưu tiên nhập khẩu máy móc, thiết bị có trình độ công nghệ tiên tiến phù hợp với dự án đầu tư đã được phê duyệt; khuyến khích nhập khẩu máy móc, thiết bị có tính năng vượt trội về tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, thân thiện môi trường. Trong trường hợp cần thiết phải nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, phải đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ KH&CN nhưng tuyệt đối không nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mà các nước đã công bố loại bỏ vì lạc hậu, chất lượng kém và gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị phải bảo đảm phù hợp với nội dung yêu cầu quy định trong Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa quốc gia, Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của vùng trong từng thời kỳ, Quy hoạch phát triển ngành và phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, mức chất lượng hàng hóa của các dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, trong hồ sơ đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư phải có nội dung giải trình về công nghệ kèm theo danh mục máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu với các thông số, tính năng kỹ thuật chủ yếu và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi nhập khẩu.
 
Nguồn: Chỉ thị 17/CT-TTg

Các tin khác: