SpStinet - vwpChiTiet

 

Tổng kết Phong trào thi đua 2019: CESTI nhiều trái ngọt

Ngày 28/2, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM (CESTI) tổ chức hội nghị Tổng kết thi đua khen thưởng 2019, phát động phong trào thi đua 2020. Kết thúc năm 2019, CESTI có 100% tập thể lao động tiên tiến và 6 chiến sĩ thi đua cơ sở.

Theo báo cáo, công tác thi đua khen thưởng của CESTI được thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Qua các hoạt động tổ chức triển khai, phát động các phong trào thi đua, đã tạo được không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động. Việc đổi mới cách thức tổ chức, chủ động xây dựng kế hoạch, phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đẩy mạnh việc thực hiện và hoàn hành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM giao.

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào đón năm mới 2019 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Thành phố phát động, CESTI đã thực hiện công trình “Mô hình giới thiệu các hoạt động chuyển giao công nghệ qua dịch vụ livestream”, mỗi tuần tổ chức một sự kiện giới thiệu công nghệ bằng hình thức phát trực tiếp (livestream), từ tháng 11/2018 đến tháng 2/2019. Công trình đã mang lại hiệu quả tích cực, thông tin về công nghệ và thiết bị, các hoạt động chuyển giao công nghệ được truyền tải nhanh chóng, kịp thời và tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng về hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ thông qua mạng Internet. Kết quả, với hoạt động này, Trung tâm có 1 tập thể và 1 cá nhân được Sở KH&CN khen thưởng.

Bà Bùi Thanh Bằng, Giám đốc CESTI trao giấy khen cho đại diện các "Tập thể lao động tiên tiến năm 2019". 

Trong năm 2019, viên chức, người lao động của CESTI đã có 4 sáng kiến được công nhận  có phạm vi ảnh hưởng cấp Sở và 1 cấp Trung tâm, bao gồm: Giải pháp thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ bằng hình thức phát trực tiếp (livestream) hội thảo giới thiệu công nghệ; Xây dựng quy trình triển khai chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN; Giải pháp nâng cao nhận thức an toàn thông tin qua Hội thi trực tuyến “Trắc nghiệm kiến thức an toàn thông tin”; Nâng cao chất lượng âm thanh cho hoạt động phát trực tiếp (livestream) hội thảo công nghệ.

Tập thể viên chức, người lao động của CESTI cũng đã triển khai thực hiện tốt 6 công trình thi đua cấp Trung tâm, bao gồm: Xây dựng hệ thống tác nghiệp và quản lý văn thư, lưu trữ (triển khai và đưa vào sử dụng hệ thống Cloud Office); Cải tiến nội dung dịch vụ gói thông tin năm 2019, chỉ tiêu tăng 30% số lượng hợp đồng so với năm 2018; Thực hiện 50 video công nghệ; Tăng lượt truy cập trên cổng thông tin Đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ (Techport) lên 35.000 lượt/tháng; Xây dựng công cụ phổ cập kiến thức An toàn thông tin; Tăng lượt người dùng tin truy cập chuyên trang Thư viện năm 2019 đạt 250.000 lượt. Đồng thời, hoàn thành  tốt các chỉ tiêu công trình thi đua cấp Sở năm 2019: “Xây dựng kênh giới thiệu công nghệ trực tuyến của Sàn giao dịch công nghệ”, với việc tổ chức phát trực tiếp (livestream) 50 hội thảo giới thiệu công nghệ của Sàn Giao dịch công nghệ trên trang mạng xã hội của CESTI; biên tập 50 video công nghệ phục vụ khai thác trên kênh video công nghệ của Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM phát trên Youtube và Cổng thông tin Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ (techport.vn).

Ông Võ Ngọc Hải, Phó Giám đốc CESTI phát động phong trào thi đua năm 2020.

Tại hội nghị, ông Võ Ngọc Hải (Phó Giám đốc CESTI) đã phát động phong trào thi đua năm 2020, với các nội dung chính: phấn đấu đạt và vượt kế hoạch các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và các nhiệm vụ do Sở KH&CN giao; thực hiện cải cách hành chính, thường xuyên cải tiến, thực hiện đúng quy trình chuyên môn, nghiệp vụ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế văn minh công sở, chương trình phòng chống tham nhũng, thực hiện tốt “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến trong mỗi viên chức, người lao động;...

Nhân dịp này, tập thể viên chức, người lao động CESTI đã chính thức đăng ký phấn đấu để đạt được các danh hiệu thi đua năm 2020.

Các tin khác: