SpStinet - vwpChiTiet

 

Tuyển chọn nhiệm vụ KHCN theo Nghị định thư Việt Nam – Belarus

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Cộng hòa Belarus đã thống nhất khởi động Chương trình tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Việt Nam – Belarus giai đoạn 2021 – 2023.

Các đề xuất tham gia tuyển chọn phải thuộc một trong 06 lĩnh vực sau: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, vật liệu mới, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ và thiết bị quang điện tử; đa dạng sinh học và an toàn môi trường.

Mỗi nhiệm vụ có thời gian thực hiện 2 năm bắt đầu từ năm 2021. Hai bên cùng xem xét tài trợ tài chính một phần hoặc toàn phần nhiệm vụ, việc đánh giá và quản lý nhiệm vụ được thực hiện theo quy định hiện hành của mỗi nước.

Mỗi đề xuất nhiệm vụ phải được nộp đồng thời cho các cơ quan có thẩm quyền điều phối Chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ phía Việt Nam và Belarus từ ngày 14/02/2020 đến ngày 14/4/2020. Đề xuất chỉ nộp cho một phía sẽ không được xem xét.

Nguồn: chinhphu.vn

Các tin khác: