SpStinet - vwpChiTiet

 

Chế tạo xăng từ mùn cưa và cỏ

George Huber cùng các cộng sự tại ĐH Massachusetts, Amherst đang tiến hành nghiên cứu chuyển đổi mùn cưa và cỏ thành xăng "xanh", một loại nhiên liệu có thể sử dụng cho các phương tiện hiện tại.
Trong một vài năm tới, nguồn nhiên liệu sạch này sẽ trở thành nguồn cung cấp năng lượng chính cho các động cơ. "Bạn sẽ không nhận ra đó là xăng "xanh" trừ khi ai đó nói cho bạn dấu hiệu nhận biết bởi lượng khí thải carbon từ loại xăng này bằng 0 vì nó được tái sử dụng lại". George Huber cho biết.
"Xanh xăng" được sản xuất bằng kỹ thuật xúc tác nhiệt phân tầng sôi. Trong đó, chất xúc tác là loại vật liệu có tác dụng làm cho phản ứng hoá học cụ thể xảy ra nhanh hơn bình thường chuyển hoá lignocellulose thành xăng.
Quá trình nhiệt phân nhanh giúp đốt nóng nhanh để chuyển hoá carbon thành khói thay vì thành than như nhiệt phân chậm.
Tầng sôi giúp tối đa hoá việc tiếp xúc và kết hợp giữa khói khí từ chất xúc tác nhiệt phân và chất xúc tác rắn.
Hiện nay một galon xăng sử dụng công nghệ này mất 45 pound chi phí cho mùn cưa. Tuy nhiên, công nghệ này sẽ là lý tưởng khi đầu vào không cần gì khác ngoài mùn cưa và không khí và được đặt tại nơi sẵn có thực vật.
"Công nghệ sẽ sớm được áp dụng để sản xuất ra xăng tại các nhà máy và khi giá dầu tăng sẽ là cơ hội cho các kỹ sư ", George Huber cho nói. "Đây sẽ là một giải pháp nhiên liệu cho tương lai".
Nguồn:  Đất Việt

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả