SpStinet - vwpChiTiet

 

Khởi động vòng hai Chương trình tài trợ đối tác đổi mới sáng tạo

Tiếp theo thành công của vòng một năm 2019 với 3 dự án được nhận tổng số tiền tài trợ hơn 1,63 triệu đô la Úc, vòng hai cũng là vòng cuối của Chương trình tài trợ đối tác đổi mới sáng tạo (thuộc Chương trình Aus4Innovation) đã khởi động ngày 11/2/2020 với số tiền tài trợ 2,32 triệu đô la Úc.

Chương trình tài trợ đối tác đổi mới sáng tạo được thực hiện nhằm thúc đẩy hệ thống đổi mới sáng tạo của Việt Nam và giúp Việt Nam chuẩn bị tốt hơn cho việc phát triển kinh tế và tương lai công nghệ số. Chương trình được đồng tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương Mại Australia (DFAT) và InnovationXchange (IXC), quản lý bởi Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp Australia (CSIRO) với đối tác chiến lược là Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Với chủ đề “Nhân rộng các quan hệ đối tác đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam - Australia”, số tiền tài trợ từ 100.000 - 1.000.000 đô la Úc sẽ được trao cho các dự án trên cơ sở chấm điểm cạnh tranh. Các sáng kiến đổi mới sáng tạo đã qua thử nghiệm, sẵn sàng nhân rộng của một tổ chức của Việt Nam hợp tác với một tổ chức Australia và có tiềm năng mang lại tác động đến cả hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sẽ là đối tượng hỗ trợ trong vòng này. Các dự án được nhận tài trợ sẽ có tối đa 12 tháng để thực hiện các hoạt động đề xuất.

Các tổ chức, cá nhân nộp đề xuất của mình muộn nhất vào ngày 17/3/2020.

CT

Nguồn: Tạp chí KH&CN Việt Nam

Các tin khác: