SpStinet - vwpChiTiet

 

Chế tạo vật liệu vô định hình khối Ti50Cu23Ni20Sn7 bằng hợp kim hóa nghiền cơ học và thiêu kết xung điện plasma

Đề tài do các tác giả Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Hoàng Thị Ngọc Quyên (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội) thực hiện nghiên cứu áp dụng phương pháp hợp kim hóa cơ học đối với hệ hợp kim vô định hình gốc Ti để tổng hợp bột vô định hình và chế tạo vật liệu vô định hình khối bằng phương pháp thiêu kết xung điện plasma.

Theo đó, nhóm tác giả đã tổng hợp thành công bột vô định hình khối hệ hợp kim Ti50Cu23Ni20Sn7 sau khi nghiền 15 giờ với chế độ nghiền 300 vòng/phút. Bột vô định hình có các tính chất sau: nhiệt độ chuyển pha thủy tinh, nhiệt độ tinh thể hóa và khoáng nhiệt độ quá nguội tương ứng là Tg = 738K, Tx = 761K, ΔT = 23K. Mẫu khối nhận được từ quá trình thiêu kết tại 643K có cấu trúc vô định hình hoàn toàn, trong khi các mẫu thiết kế tại nhiệt độ cao hơn tại 698K và 748K có cấu trúc nano-composite, hay các pha nano tinh thể liên kim loại NiTi2 và γCuTi nhúng trong nền vô định hình. Mẫu khối nano – composite MA Ti50Cu23Ni20Sn7 thiêu kết tại 748K có độ cứng khoảng 983HV và tỷ trọng 6.53g/cm3.
 
LV (nguồn: TC Công nghiệp, kỳ 2, 4/2009)

Các tin khác: