SpStinet - vwpChiTiet

 

Kêu gọi đề xuất nghiên cứu chung trong lĩnh vực Y tế

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo kêu gọi đề xuất hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Y tế thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP).

Hình đại diện

Cụ thể, lĩnh vực nghiên cứu về Y tế sẽ tập trung vào các chủ đề nghiên cứu như sau: bệnh truyền nhiễm, bao gồm cả vấn đề kháng thuốc (AMR); ung thư; sức khỏe tinh thần.

Các đối tác cùng tham gia kêu gọi bao gồm: Australia, Campuchia, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Myanmar, New Zealand, Philippines, Nga, Thái Lan, Hoa Kỳ, Việt Nam.

Thời gian kêu gọi đề xuất: Từ tháng 02/2020 đến hết ngày 23/4/2020.

Thời gian hỗ trợ thực hiện cho mỗi đề xuất tối đa không quá 03 năm, thời gian bắt đầu thực hiện nhiệm vụ: từ năm 2021.

Hồ sơ đề xuất được coi là hợp lệ để đưa ra xem xét khi được nộp đầy đủ theo hướng dẫn. Đối tác nghiên cứu Việt Nam gửi Hồ sơ đến Bộ Khoa học và Công nghệ, đối tác nghiên cứu phía nước ngoài gửi hồ sơ đến cơ quan cấp kinh phí tương ứng.

Nguồn: chinhphu.vn

Các tin khác: