SpStinet - vwpChiTiet

 

Trung Quốc đẩy mạnh cấp phép và thương mại hoá các giống cây biến đổi gen

Cuối tháng 12 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã đăng tải danh sách 192 giống cây trồng biến đổi gen lên website để lấy ý kiến công chúng trước khi cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học cho các giống cây này, mở đường cho việc thương mại hóa chính thức.

Cấp phép mới và gia hạn nhập khẩu cho 12 sự kiện cây trồng BĐG
Trong tháng 12/2019, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã cấp phép nhập khẩu cho 2 sự kiện cây trồng biến đổi gen (BĐG) mới. Trong đó, 1 sự kiện đu đủ BĐG được đồng nghiên cứu và phát triển bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Đại học Hawaii; 1 sự kiện đậu tương thuộc bản quyền của Corteva Agriscience. Cũng theo thông tin trên website của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, 10 sự kiện cây trồng BĐG khác cũng đã được gia hạn nhập khẩu trong tháng 12/2019, bao gồm ngô, đậu tương và cải dầu. Tất cả các giấy phép gia hạn này đều có hiệu lực từ ngày 2/12/2019 và có thời hạn 3 năm.

Hoa Kỳ là quốc gia sản xuất cây trồng BĐG lớn nhất thế giới, trong khi Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu nhiều nhất các sản phẩm đậu tương và cải dầu BĐG trên toàn cầu. Đây cũng được xem là một trong các động thái của Trung Quốc ở giai đoạn 1 trong đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, trong đó Trung Quốc đồng ý sẽ tăng hạn ngạch nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ Hoa Kỳ.


Thu hoạch đậu tương tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

192 giống cây biến đổi gen (BĐG) chuẩn bị được thương mại hóa
Cuối tháng 12 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã đăng tải danh sách 192 giống cây trồng BĐG lên website để lấy ý kiến công chúng trước khi cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học cho các giống cây này, mở đường cho việc thương mại hoá chính thức. Các giống cây được tạo ra từ 1 sự kiện đậu tương BĐG và 2 sự kiện ngô BĐG - cả 3 sự kiện này đều được nghiên cứu và phát triển bởi các đơn vị trong nước. Đây là một bước tiến quan trọng cho thấy Trung Quốc đang hướng đến thương mại hoá, sản xuất rộng rãi các cây trồng BĐG tại thị trường lớn nhất thế giới này.


Thu hoạch ngô tại Hoa Kỳ

Sự kiện đậu tương BĐG được cấp phép có tên SHZD32-01 của Trường Đại học Giao thông Thượng Hải là sự kiện đậu tương BĐG đầu tiên được Trung Quốc phát triển thành công. Hai sự kiện ngô BĐG khác là Dabeinong’s DBN9936 và Double-stacked 12-5 do Công ty Công nghệ sinh học Ruifeng Hàng Châu và Đại học Chiết Giang phát triển.

Sau khi lấy ý kiến công chúng trong vòng 15 ngày, dự kiến vào ngày 20/1/2020 các sự kiện sẽ chính thức được cấp phép chứng nhận an toàn sinh học - đây là thủ tục quan trọng, tạo tiền đề để tiếp tục xin cấp phép canh tác. Sau khi có được các chứng nhận về an toàn sinh học cần có thêm một số giấy phép nữa đối với các sản phẩm này trước khi chính thức được đưa ra thị trường, bao gồm cả các giấy phép công nhận giống và sản xuất hạt giống. Đồng thời các thực phẩm BĐG cũng được quy định phải dán nhãn.

Trung Quốc đã đặt mục tiêu sẽ đẩy mạnh nghiên cứu và thương mại ngô và đậu tương BĐG vào năm 2020, hiện tại nước này chủ yếu đang cấp phép để nhập khẩu các sản phẩm này.

Nguồn: Tạp chí KH&CN Việt Nam

Các tin khác: