SpStinet - vwpChiTiet

 

E-Sensor Aqua: Thiết bị IoT giám sát môi trường nước nuôi trồng thủy sản

Hệ thống có thể di chuyển trên mặt ao hồ do được đặt trên phao, kết hợp sử dụng năng lượng mặt trời để giảm chi phí vận hành.

Hình đại diện

- Bấm vào đây để xem thông tin chi tiết về máy.

- Bấm vào đây để tìm các công nghệ/thiết bị liên quan, đang được giới thiệu tại Cổng thông tin Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ.

Các tin khác: