SpStinet - vwpChiTiet

 

Tủ điện điều khiển chiếu sáng tự động

Tủ điện điều khiển chiếu sáng (Lighting panel) ngày càng được sử dụng phổ biến nhằm tiết kiệm điện năng, nhân lực trong hoạt động quản lý chiếu sáng, hỗ trợ điều khiển chiếu sáng theo các chế độ tự động hoặc điều khiển bằng tay.

Hình đại diện

- Bấm vào đây để xem thông tin chi tiết về máy.

- Bấm vào đây để tìm các công nghệ/thiết bị liên quan, đang được giới thiệu tại Cổng thông tin Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ

Các tin khác: