SpStinet - vwpChiTiet

 

Chế tạo thành công thiết bị chiếu xạ gamma với nguồn phóng xạ đã qua sử dụng

TS. Nghiêm Xuân Khánh (Viện Di truyền nông nghiệp) và các thành viên Trung tâm Đánh giá không phá hủy NDE (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) đã chế tạo thiết bị chiếu xạ gamma đầu tiên tại Việt Nam dùng nguồn phóng xạ đã qua sử dụng để hỗ trợ nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng.

Thiết bị chiếu xạ gamma với nguồn phóng xạ đã qua sử dụng
Thiết bị chiếu xạ gamma với nguồn phóng xạ đã qua sử dụng

Đây là kết quả từ đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị chiếu xạ gamma dùng nguồn phóng xạ đã qua sử dụng” (KC.05.01/16-20) thuộc Chương trình KC.05/16-20 (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Trong vòng 36 tháng (từ 10/2016 đến 9/2019), các tác giả đã thiết kế, chế tạo thiết bị với đầy đủ các tính năng đảm bảo về an toàn bức xạ, xác định được liều chiếu xạ với một giản đồ, suất liều chiếu dựa trên 5 kỹ thuật: tính toán lý thuyết, mô phỏng tính toán MCNP, liều kế TLD, buồng ion hóa và liều kế Fricke.

Áp dụng thử nghiệm trên mẫu đậu tương DT2012 (hạt khô và hạt nảy mầm) của Viện Di truyền nông nghiệp, kết quả thu được tương tự các kết quả nghiên cứu trước đây, góp phần khẳng định độ chính xác của thiết bị.

Đây cũng là thiết bị chuyên dụng đầu tiên được ngành năng lượng nguyên tử chuyển giao cho ngành nông nghiệp phục vụ mục đích nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng đột biến. Được biết ngoài ứng dụng này, thiết bị cũng có thể sử dụng cho nghiên cứu thử nghiệm/kiểm tra vật liệu mới.

Các tin khác: