TỔ CHỨC HỘI THẢO GIỚI THIỆU TRÌNH DIỄN CÔNG NGHỆ In E-mail
Dịch vụ


Tổ chức hội thảo giới thiệu trình diễn công nghệ nhằm tạo điều kiện phổ biến rộng rãi công nghệ và thiết bị (CN&TB), phát triển mạng lưới đối tác. Đặc biệt giới thiệu những CN&TB mang tính mới, tiên tiến giúp nhanh chóng tiếp cận thị trường.


Hình thức tổ chức đa dạng, đầu tư bài bản:

Các hình thức cơ bản:

   1. Tổ chức giới thiệu tại các Chợ CN&TB định kỳ, thường xuyên (Techmart Daily) và trực tuyến (Techmart Online);

   2. Hội nghị / Hội thảo giới thiệu trình diễn CN&TB mới;

   3. Tổ chức tiếp xúc kết nối cung cầu (Business matching);

   4. Hình thức trọn gói từ chuẩn bị tài liệu giới thiệu, trưng bày đến tiếp thị bán hàng.

Kinh nghiệm về giới thiệu CN&TB:

   • Xử lý thông tin khoa học và công nghệ lâu năm,chuyên nghiệp.

   • Mối liên hệ mật thiết với các đơn vị nghiên cứu - triển khai, cũng như bề dày kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ.

   • Uy tín nhiều năm với các đơn vị chuyên môn về khoa học và công nghệ, về giới thiệu quảng bá CN&TB và mối quan hệ hợp tác với các cơ quan truyền thông.

  1. Đăng ký tham gia tại đây. 

  2. Hướng dẫn tham gia tại đây.

Trở về trang DỊCH VỤ.

 


Các tin khác:

 
Hỏi-đáp công nghệ

Giới thiệu sáng chế

Số mới