2.3. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 In E-mail
Sách KH&CN trực tuyến năm 2016


Chương 2.
ĐỊNH HƯỚNG VÀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

2.1. Định hướng của Đảng bộ và Hội đồng nhân dân Thành phố về khoa học và công nghệ

2.2. Một số chương trình và nhiệm vụ khoa học và công nghệ của thành phố Hồ Chí Minh

2.4. Phương hướng, nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố năm 2017


 

2.3. MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH TRỌNG ĐIỂM VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2016


   Nhằm tạo thế và lực mới cho việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra cho kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, trong đó nâng cao sự đóng góp của KH&CN là mục tiêu hàng đầu để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển KH&CN trọng điểm, kết quả đạt được trong năm 2016 như sau:


(1) Chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KH&CN của Thành phố


   – Triển khai thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học và nâng cao tiềm lực KH&CN, trong đó tập trung vào 5 chương trình trọng điểm: chương trình cơ khí và tự động hóa; chương trình điện - điện tử và công nghệ thông tin; chương trình hóa dược, công nghệ thực phẩm và công nghệ vật liệu; chương trình công nghệ sinh học; chương trình quản lý và phát triển đô thị và các lĩnh vực KH&CN khác. Trong năm 2016, đã triển khai 123 đề tài/dự án mới, thực hiện giám định 89/108 đề tài, đạt tỷ lệ 82,4 % so với kế hoạch, nghiệm thu 173/241 đề tài, đạt 71,8 % kế hoạch, trong đó 50% đề tài thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ; có 135/173 đề tài, dự án có kết quả nghiệm thu được ứng dụng, chiếm tỷ lệ 78% (trong đó 23% được ứng dụng trực tiếp, 55% ứng dụng gián tiếp).,.


   – Xây dựng và triển khai thực hiện đề án phát triển tổ chức KH&CN theo mô hình tiên tiến; đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia KH&CN trong 4 ngành công nghiệp chủ lực; đề án liên kết nguồn lực thông tin KH&CN,...


(2) Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế
 

   – Tiếp tục hỗ trợ ứng dụng KH&CN phục vụ tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, kết quả năm 2016 đã có 19/91 doanh nghiệp xây dựng chương trình ứng dụng KH&CN của doanh nghiệp, trong đó 13 doanh nghiệp đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt đề án tái cấu trúc.


   – Triển khai tiếp dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp, trong đó tập trung công tác đào tạo, tư vấn nâng cao năng lực quản trị trong lĩnh vực quản lý và khai thác tài sản trí tuệ, tiết kiệm năng lượng, năng suất, chất lượng, sử dụng quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp. Trong năm, đã tổ chức 143 lớp tập huấn cho doanh nghiệp, đào tạo hơn 3.200 người là đại diện các doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân quận - huyện, sở ngành về đổi mới sáng tạo, năng suất chất lượng, an toàn điện cơ bản, an toàn hóa chất, kiểm soát nguồn năng lượng nguy hiểm, tự động hóa PLC. Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý tài sản trí tuệ cho 10 doanh nghiệp; hỗ trợ 50 dự án nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ và sản phẩm, đạt 7,5% so với mục tiêu giai đoạn 2016-2020; phối hợp với MBI-ADB để xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thị trường mua sắm công; tư vấn tiết kiệm năng lượng và đổi mới công nghệ cho 104 công ty, giúp tiết kiệm 28,8 triệu kWh điện/năm và 327 tấn OE/ năm, tương đương tiết kiệm chi phí năng lượng 56,93 tỉ đồng/năm.


   – Triển khai các hoạt động hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định: Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á và các đơn vị có liên quan hình thành mô hình tổ chức (SIHUB - Saigon Innovation Hub) hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố, làm đầu mối thúc đẩy, kết nối các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; định hướng, điều phối và đẩy mạnh hợp tác đối tác công - tư trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; điểm kết nối cộng đồng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Thành phố để triển khai các chính sách hỗ trợ của Thành phố cho cộng đồng, kết nối các nguồn lực của xã hội và đầu mối hợp tác quốc tế cho hoạt động khởi nghiệp. Với mục tiêu này, nhiều sự kiện thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo đã được SIHUB tổ chức như: phối hợp với Hanwa, Lotus Fund và Tekes (Phần Lan) xây dựng các cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp, tìm kiếm đối tác và góp vốn khởi nghiệp; hợp tác với SECO (Thụy Sỹ) về đào tạo nâng cao năng lực cho các chuyên gia tư vấn khởi nghiệp; hợp tác với MAIN (Mekong Angle Investor Network) về kết nối mạng lưới các nhà đầu tư thiên thần các nước trong khu vực sông Mêkong; hỗ trợ 500 gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp tại các sự kiện Saigon Tech Startup Fest, Hatch! Fair, BSSC Startup Day và Triển lãm SIHUB; kết nối các nhà đầu tư, mentor, doanh nghiệp qua 29 hoạt động như Demo Day, Startup night, hội thảo khởi nghiệp thu hút 1.670 lượt người tham gia; 300 dự án khởi nghiệp được hỗ trợ; 700 nhà khởi nghiệp, bạn trẻ được đào tạo những kiến thức cơ bản để giúp phát triển ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp; 1.500 lượt nhà khởi nghiệp, bạn trẻ được hỗ trợ kết nối với nhà đầu tư, quỹ đầu tư, kết nối với người chỉ dẫn, nhà cố vấn.


   Công tác kết nối các nguồn lực tham gia đầu tư vào KH&CN nói chung và đặc biệt là hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trong năm 2016 đã tạo được dấu ấn quan trọng: kết nối hợp tác với các hoạt động ươm tạo và đổi mới sáng tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ (Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan - IPP, Chương trình thúc đẩy khởi nghiệp Việt Nam - VSV), các tổ chức ươm tạo doanh nghiệp ở Thành phố (vườn ươm Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp công nghệ cao, các vườn ươm doanh nghiệp của trường đại học, các vườn ươm tư nhân), Vườn ươm Rehobooth (Hàn Quốc), Vườn ươm Mars (Canada) và các quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân và quốc tế.


(3) Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ


   Các hoạt động thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN, hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN tiếp tục được triển khai. Đề án thử nghiệm Sàn Giao dịch công nghệ trong năm 2016 đã có 185 yêu cầu được tư vấn, cung cấp thông tin, 85 yêu cầu được kết nối chuyên gia tư vấn; kết nối thành công 7 hợp đồng chuyển giao công nghệ; tổ chức 8 kỳ hội thảo trình diễn công nghệ theo đặt hàng của doanh nghiệp phục vụ hơn 500 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Mô hình cổng thông tin giao dịch công nghệ trực tuyến, công cụ hỗ trợ giao dịch công nghệ trên địa bàn thành phố, được xây dựng với 3 chức năng chính: giao dịch công nghệ, dịch vụ tư vấn, tìm kiếm đối tác; được đưa vào vận hành từ tháng 11/2016.


   Các hoạt động Chợ công nghệ và thiết bị thường xuyên, Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành được tổ chức định kỳ tại 79 Trương Định, Quận 1 đã thu hút sự quan tâm và dần trở thành địa chỉ tin cậy của các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin về công nghệ.


   Hoạt động đăng ký sở hữu công nghiệp, trong năm 2016 đã có 9.687 đơn đăng ký và 1.406 văn bằng được cấp. Số sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận trong năm là 1.700. Xây dựng quy chế quy định các vấn đề liên quan đến việc ghi nhận, xác lập quyền sở hữu, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ; kế hoạch hỗ trợ hình thành các tổ chức trung gian cho thị trường KH&CN thành phố; phối hợp với các chuyên gia Canada trong việc đánh giá hoạt động của các vườn ươm trên địa bàn thành phố, v.v…


(4) Chương trình thúc đẩy ứng dụng tiến bộ KH&CN ở cơ sở


   Nhằm xây dựng, thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ KH&CN trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tạo ra các giá trị mới trong lĩnh vực hoạt động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống; đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ KH&CN tại cơ sở, năm 2016, Sở KH&CN đã hoàn thành việc tổ chức các khóa đào tạo cho 163 cán bộ công chức quận/huyện về nghiệp vụ kiểm tra về đo lường, năng suất chất lượng và KPI, đổi mới sáng tạo; 468 lượt cán bộ, nhân viên của 260 doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo, năng suất chất lượng; 2.642 lượt giáo viên, học sinh về đổi mới sáng tạo. Triển khai, giới thiệu 8 mô hình/ứng dụng KH&CN hiệu quả tại các quận/huyện.


   Xây dựng và vận hành 3 trang thông tin điện tử về: đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, sáng kiến cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về KH&CN và đổi mới sáng tạo với các diễn đàn và ứng dụng tương tác trực tiếp với người dùng, lượng thông tin trong năm đạt 1.018 tin/bài/chuyên đề.

2.1. Định hướng của Đảng bộ và Hội đồng nhân dân Thành phố về khoa học và công nghệ

2.2. Một số chương trình và nhiệm vụ khoa học và công nghệ của thành phố Hồ Chí Minh

2.4. Phương hướng, nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố năm 2017
 

Sách Khoa học và Công nghệ TP. HCM 2016 

Tải nội dung này tại đây.


 


Các tin khác: