Các chủ đề báo cáo năm 2017 In E-mail
Phân tích xu hướng công nghệ

Kỳ 1

 
PGS.TS. Phạm Ngọc Tuấn - Phòng thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống, Đại học Bách khoa TP.HCM 
 
Kỳ 2

TS. Hà Thị Loan – Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh

ThS. Vũ Huỳnh Kim Long- Đại học Y Dược TP Hồ Chí MinhKỳ 3

 
TS. Đỗ Hữu Quyết - Trung tâm Nghiên cứu Triển khai, Ban Quản lý Khu Công Nghệ Cao TP.HCM

NCV. Trần Phước Toan -  Trung tâm Nghiên cứu Triển khai, Ban Quản lý Khu Công Nghệ Cao TP.HCM

Ông Phí Văn Toàn -  Giám đốc Công ty CP Khoa học và Kỹ thuật Bách Khoa
 
Kỳ 4

 
PGS.TS. Phạm Ngọc Tuấn - Phòng thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống, Đại học Bách khoa TP.HCM 
 
 
 
Các tin khác:

 
Phan tich xu huong cong nghe 
Hỏi-đáp công nghệ

Giới thiệu sáng chế

Số mới