Số 5/2016 In E-mail
STINFO
02-04
Thẩm định chương trình phát triển kinh tế - xã hội và dự án đầu tư

05-18
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
3 bài học từ sự lớn mạnh của QTSC
Đầu tư công nghệ gia tăng giá trị trong sản xuất mía đường
Giải pháp cung cấp thực phẩm an toàn
Tuổi trẻ sáng tạo

Sáng chế Việt mới

Khởi nghiệp với hệ thống bán vé xe trực tuyến
Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp

19-29
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Ươm tạo doanh nghiệp thành công từ kết quả nghiên cứu
Giải pháp truy xuất nguồn gốc cho thực phẩm Việt
Khai thác và chế biến sản phẩm từ dịch nhựa dừa nước

Công nghệ sản xuất Nectar xoài
Ép lạnh dầu dừa tạo thành phẩm tinh khiết

30-34
SẢN PHẨM - DỊCH VỤ KH&CN
Phân tích xu hướng công nghệ để kết nối cung - cầu
Ứng dụng công nghệ hiện đại để bảo tồn di tích

35-41
THẾ GIỚI DỮ LIỆU
Thông tin nhanh để đảm bảo an toàn thực phẩm nhập khẩu

42-44
TIN HOẠT ĐỘNG KH&CN
Phát triển điện hạt nhân và ứng dụng năng lượng nguyên tử
Hội thảo giới thiệu nghiên cứu "Hướng dẫn đầu tư điện gió"
Vòng chung kết cấp quốc gia cuộc thi Imagine Cup 2016 
Phát động cuộc thi "IoT Starup - Phát triển đô thị thông minh và nâng cao chất lượng cuộc sống"
Dự án BUILD-IT
Hội thi "Sinh viên sáng tạo sản phẩm mới" năm 2016
Hội thảo giới thiệu dự án "Nghiên cứu về chống ngập ở đô thị"
Thúc đẩy khai thác sáng chế, đổi mới và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong quá trình hội nhập
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để xử lý nước thải nhiễm mặn

Lễ công bố Chương trình Ươm tạo doanh nghiệp vi mạch và hệ thống nhúng

 
 

 
 


Các tin khác:

 

Số mới

Xem tạp chí (PDF)

Các số năm 2017
04 03 1&2
Các số năm 2016
    11&12
10 09 08
07 06 05
04 03 1&2
Các số năm 2015
  12 11
10 09 08
07 06 05
04 03 1&2
Các số năm 2014
  12 11
10 09 08
07 06 05
04 03 1&2
Các số năm 2013
  12 11
10 09 08
07 06 05
04 03 1&2
Các số năm 2012
  12 11
10 09 08
07 06 05
04 03 1&2
Các số năm 2011
  12 11
10 09 08
07 06 05
04 03 1&2
Các số năm 2010
  12 11
10 09 08
07 06 05
04 03 1&2
Các số năm 2009
  12 11
10 09 08
07 06 05
04 2&3 01