MẠNG LƯỚI KHAI THÁC THÔNG TIN KH&CN In E-mail
Dịch vụ

 Quý vị đang thực hiện đề tài nghiên cứu, dự án? Quý vị đang băn khoăn trước nhiều nguồn thông tin từ internet ? …

Làm thế nào để tìm được nguồn thông tin chính xác và tin cậy? 

 Mời Quý vị đăng và sử dụng dịch vụ “Mạng lưới khai thác thông tin KH&CN”. 


Nội dung phục vụ


TT Chi tiết nội dung

1.
A Any A
  Tra cứu thông tin theo yêu cầu

Đáp ứng thông tin theo yêu cầu của các nhà quản lý, các doanh nhân, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên... nhằm phục vụ công tác quản lý, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu, giảng dạy và học tập về các lĩnh vực:

- Thị trường, giá cả.

- Khoa học công nghệ, kinh tế, môi trường.

- Y tế, giáo dục, văn hóa xã hội,..

 
A Any A
A;

2.
A Any A
  Khảo sát thông tin đề tài nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật, luận văn, luận án,..
 
Nhằm xác minh tính mới nội dung dự kiến nghiên cứu, loại trừ nghiên cứu trùng lắp, tiết kiệm thời gian và chi phí nghiên cứu.
 
A Any A
A;

3.
A Any A
 

Cung cấp tài liệu toàn văn:

- Báo cáo kết quả nghiên cứu, luận văn, luận án,..

- Tổng quan, tổng luận, bài báo khoa học, tài liệu hội nghị, hội thảo,...

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế.

- Sáng chế Việt Nam và nước ngoài.

- Văn bản pháp quy.

 
A Any A
A;

4.
A Any A
 

Cung cấp bản tin thành tựu khoa học và công nghệ Việt Nam

Được cập nhật các thông tin mới nhất về thành tựu nghiên cứu khoa học, sáng chế, thiết bị và công nghệ mới của Việt Nam. Hàng tháng qua email.

 
A Any A
A;

5.
A Any A
 

Cung cấp thông tin tổng quan về xu hướng phát triển công nghệ:

Được mời tham dự chương trình báo cáo “Phân tích xu hướng công nghệ”, hội nghị, hội thảo, trình diễn công nghệ do CESTI tổ chức với sự cộng tác của các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực khác nhau nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các công nghệ tiên tiến trong nước và quốc tế có khả năng ứng dụng tại Việt Nam.

 
A Any A
A;

6.
A Any A
 

Tạp chí thông tin Khoa học và Công nghệ

Được cung cấp Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ (STINFO) do Trung tâm xuất bản (bản điện tử).

 
A Any A
A;

7.
A Any A
 

Tra cứu các CSDL trực tiếp tại CESTI

Được tự tra cứu thông tin trực tuyến tại bất kỳ nơi nào vào nguồn tài liệu KH&CN trong nước và quốc tế, đặc biệt là các CSDL nước ngoài như: Springerlink, Proquest, Wipsglobal, ...

 
A Any A
 
Phí tham gia: 200.000 đ/năm
 
Thể thức đăng ký: 
 
     2. Đăng ký trực tiếp tại Phòng Cung cấp Thông tin.


 
Hỏi-đáp công nghệ

Giới thiệu sáng chế

Số mới