Hội thảo giới thiệu "Giải pháp tách phù sa, lọc nước biển và nước nhiễm mặn thành nước ngọt"
Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP. HCM phối hợp với Công ty TNHH Môi trường Việt Thái Sinh (đại lý độc quyền của hãng Parker và Lakos của Mỹ tại Việt Nam) tổ chức hội thảo giới thiệu “Giải pháp tách phù sa, lọc nước biển và nước nhiễm mặn thành nước ngọt”, vào lúc 8g30 ngày 24/3/2017 tại địa chỉ 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
 
 
Triển khai sáng kiến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại Việt Nam
Ngày 8/3, tại TP.HCM, Mạng lưới Hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh Việt Nam   (WISE) chính thức được ra mắt nhằm kết nối và hỗ trợ các phụ nữ khởi nghiệp và doanh nghiệp do nữ làm chủ với nhau. WISE sẽ hoạt động trước tiên ở TP.HCM và sau đó mở rộng ra khu vực miền Bắc, miền Trung Việt Nam, cũng như sang Campuchia, Lào và Myanmar.
 
 
Tìm giải pháp hiệu quả khai thác thương mại các sáng chế
Ngày 28/2, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức buổi tọa đàm “Thúc đẩy hoạt động thương mại hóa đối với sáng chế”. Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý cùng thảo luận nhằm tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ và khai thác hiệu quả các sáng chế, kết quả nghiên cứu có kinh phí nhà nước.
 
 
TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo
Ngày 23/2, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức Hội thảo giới thiệu nội dung Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo năm 2017. Các nội dung hỗ trợ sẽ được thiết kế đa dạng, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, tạo được sự tham gia hợp tác của cộng đồng, thời gian thực hiện liên tục trong năm.