Sản phẩm - Dịch vụ KH&CN

Chợ Công nghệ và Thiết bị Thường xuyên – Techmart Daily
Đến với Techmart Daily, các doanh nghiệp cung ứng CN&TB, các tổ chức KH&CN và các cá nhân có sản phẩm công nghệ có thêm cơ hội tốt để giới thiệu, quảng bá sản phẩm/dịch vụ đến các nhóm khách hàng thường xuyên của Techmart Daily; đến lượng khách hàng đang phát triển mạnh tại Cổng thông tin Giao dịch công nghệ TP.HCM (Techmart Online – www.techmart.com.vn)...
Đọc tiếp...