Chuyển giao công nghệ

Công nghệ và Thiết bị sẵn sàng chuyển giao, tháng 4/2017
- Quy trình trồng nấm bào ngư
- Thiết bị lọc nước biển bằng năng lượng mặt trời
- Máy đo và kiểm soát nồng độ pH
Đọc tiếp...