Đổi mới sáng tạo

Sáng chế mới của TP. HCM tháng 4/2017
- Thiết bị sấy và phương pháp vận hành thiết bị này
- Hệ thống chống xâm nhập mạng dựa trên phần cứng tái cấu hình
- Đầu trục chính máy gia công tấm bằng công nghệ biến dạng cục bộ liên tục
Đọc tiếp...