Tăng cường các hoạt động khoa học và công nghệ vì an toàn thực phẩm
Ngày 14/3/2017, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân TP. HCM đã có buổi làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM. Buổi làm việc tập trung vào vấn đề thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố; thực tế triển khai và những đóng góp của hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực này.
Đọc tiếp...