Hoạt động tư vấn sở hữu trí tuệ: cần vai trò kết nối của nhà nước
Ngày 26/4, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM, Cục Sở hữu trí tuệ và Hội Sở hữu trí tuệ TP. HCM phối hợp tổ chức tọa đàm “Vai trò của các tổ chức trung gian trong hoạt động tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao kết quả nghiên cứu”. Đây là một sự kiện trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày sở hữu trí tuệ (SHTT) thế giới năm 2017 tại TP. HCM. 
Đọc tiếp...