Khởi nghiệp từ sản phẩm sáng tạo sinh viên
Với máy cắt laser nghệ thuật IoT (kLaserCutter) của Ngô Huỳnh Ngọc Khánh, các thiết bị có thể lên mạng (máy tính, điện thoại thông minh,…) đều có thể sử dụng để tạo nên những sản phẩm cắt giấy, khắc gỗ,… tuyệt đẹp mà không cần đến sự khéo léo của đôi tay con người.
Đọc tiếp...