Giới thiệu nguồn lực thông tin tại lớp bồi dưỡng kinh tế - kỹ thuật
27/11/2012
Sáng ngày 7/11/2012, Trung tâm Thông tin KH&CN có buổi giới thiệu nguồn lực thông tin và các hình thức hỗ trợ thông tin cho cán bộ nghiên cứu  tại lớp bồi dưỡng kinh tế – kỹ thuật của trường Quản lý KH&CN, tổ chức tại Trung tâm Nghiên cứu ứng  dụng và chuyển giao công nghệ.
{mosimage}{mosimage}