Số 4/2017
STINFO
02-05
CHÍNH SÁCH KH&CN
Cấu trúc của đô thị thông minh (phần 1)
Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ

06-11
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Crisis Text Line: Người tử tế thầm lặng
Khởi nghiệp với các sản phẩm độc đáo
Sáng chế mới của thành phố Hồ Chí Minh

12-18
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Thiết bị mới phục vụ cứu hộ, cứu nạn trên sông, biển
Công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao

19
SẢN PHẨM - DỊCH VỤ KH&CN
Chợ Công nghệ và Thiết bị Thường xuyên - Techmart Daily

20-28
THẾ GIỚI DỮ LIỆU
Thêm nguồn nước ngọt

29-32
TIN HOẠT ĐỘNG KH&CN
Hoạt động tư vấn sở hữu trí tuệ: cần vai trò kết nối của nhà nước
Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi SRobot lần V - năm 2017
Giới thiệu Chương trình phát triển tổ chức khoa học và công nghệ theo mô hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020
Hội thảo phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp - Starup Wheel 2017
Chuỗi triển lãm quốc tế Smart Emotion 2017
Hội thảo giới thiệu "Các loại van đa chức năng ứng dụng công nghệ mới và hệ thống bình phun sương khô điều hòa nhiệt độ không khí phòng"
Sự kiện Advance Saigon 2017
Hội thảo "Sáng chế với khởi nghiệp sáng tạo"
Triển lãm quốc tế Food & Hotel VietNam 2017
Triển khai tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển của Chương trình Vườn ươm sáng tạo KH&CN trẻ năm 2017
Sự kiện diễn ra trong tháng 5/2017