Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu tại Đại học Công nghệ TP.HCM In E-mail
thuvien
27/03/2014
Sáng ngày 13/03/2014, Trung tâm Thông tin KH&CN có buổi hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu SpringerLink và cơ sở dữ liệu ProQuest  tại thư viện trường Đại học Công nghệ TPHCM, nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập cho các giảng viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên của trường. 

Buổi hướng dẫn tập trung vào cách tra cứu tài liệu ở hai cơ sở dữ liệu này và đồng thời giới thiệu đến bạn đọc một số cơ sở dữ liệu hữu ích khác hiện Trung tâm đang phục vụ. Ông Hoàng Ngọc Tuấn – Giám đốc thư viện nhận định: “Buổi hướng dẫn sử dụng này rất bổ ích, cần tổ chức thường xuyên hơn để có nhiều sinh viên, giảng viên trong trường biết đến và sử dụng ngày càng hiệu quả hơn”.
 
IMG_9088.jpg

Chuyên viên hướng dẫn: Lý Thị Tần (đứng)

Các tin khác: