Đảm bảo thông tin khoa học công nghệ phục vụ cho nghiên cứu và phát triển In E-mail
13/11/2012
Sáng ngày 8/11/2012 tại Trung tâm Đào tạo của Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, kết hợp với Lớp bồi dưỡng kiến thức kinh tế - kỹ thuật của Trường Quản lý KH&CN, Trung tâm Thông tin KH&CN TP.HCM đã có buổi giới thiệu và hướng dẫn sử dụng về các nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ.
Th.s Lương Bá Viên – Viện phó Viện Nghiên cứu Hạt nhân khẳng định các nguồn thông tin khoa học và công nghệ là không thể thiếu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, cho nên đây là những thông tin vô cùng quý báu cho Viện. Viện luôn mong muốn và sẵn sàng hợp tác trên mọi phương diện với Trung tâm để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cán bộ nghiên cứu có thể tiếp cận và khai thác các nguồn lực thông tin phục vụ công tác của mình.


Bà Trần Thị Thu Thủy - Nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin KH&CN TP.HCM


Th.s Lương Bá Viên (đứng) – Viện phó Viện Nghiên cứu Hạt nhân và các cán bộ
Các tin khác: