Hoạt động của thư viện


Tập huấn hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu Proquest Central In E-mail
Sáng ngày 02/03/2009 thư viện Trung tâm Thông tin KH&CN đã tham gia buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng CSDL Proquest tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh do nhà xuất bản Proquest, Thư viện Khoa học Tổng hợp TpHCM và Công ty IGroup Asia Pacific Ltd phối hợp thực hiện, dành cho các Thư viện thành viên thuộc Hội Liên hiệp Thư viện Việt Nam, các Thư viện tỉnh thành trong hệ thống Thư viện công cộng và Thư viện các trường đại học. Buổi tập huấn do cô Nicola Giles. Chuyên gia đào tạo và hướng dẫn khách hàng của Nhà xuất bản Proquest phụ trách.
Đọc tiếp...
 
<<  1 2 3 4 5 6  >  >>

Kết quả 26 - 26 / 26