Hoạt động của thư viện


Hợp tác khai thác, sử dụng nguồn lực thông tin phục vụ nghiên cứu và ứng dụng In E-mail
Chiều ngày 2/11/2010, Trung tâm Thông tin Khoa học & Công nghệ TP.HCM đã có buổi giới thiệu nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ tại Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường. Tham dự buổi giới thiệu, đại diện có ông Lương Tú Sơn – Phó Giám đốc Trung tâm  và Viện trưởng – TS. Trần Minh Chí.
Đọc tiếp...
 
Phổ biến thông tin khoa học và công nghệ tại Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam In E-mail
Sáng ngày 21/9/2010, Trung tâm Thông tin Khoa học & Công nghệ TP.HCM đã có buổi giới thiệu nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ tại viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam ở tỉnh Bình Dương.
Đọc tiếp...
 
Giới thiệu nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ tại Viện Nghiên cứu và Nuôi trồng Thuỷ sản II In E-mail

Nhận được sự đồng thuận của Viện Nghiên cứu và Nuôi trồng Thuỷ sản II, sáng ngày 26/7/2010 Trung tâm Thông tin thuộc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã có buổi giới thiệu về nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ ngay tại khuôn viên của Viện.

Đọc tiếp...
 
Hợp tác phát triển thông tin khoa học và công nghệ, đẩy mạnh công tác nghiên cứu của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam In E-mail

Sáng ngày 29/7/2010, tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, nhận lời mời của phòng Tổng hợp và Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Thông tin thuộc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã có buổi giao lưu và giới thiệu về nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ.

Đọc tiếp...
 
Khai thác và sử dụng nguồn thông tin KH&CN In E-mail
Ngày 30/6/2010, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM (CESTI) đã tổ chức buổi hội thảo giới thiệu nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ cho các cán bộ, viên chức của Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai (Trung tâm R&D), Trung tâm Đào tạo, Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ thuộc Khu công nghệ cao TP.HCM (SaiGon Hi-Tech Park).
Đọc tiếp...
 
<<  1 2 3 4 5 6  >  >>

Kết quả 16 - 20 / 26