Hoạt động của thư viện


Hợp tác khai thác, sử dụng nguồn lực thông tin phục vụ nghiên cứu và ứng dụng In E-mail
Nhận được sự đồng thuận của Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, sáng ngày 20/7/2010 Trung tâm Thông tin thuộc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã có buổi giới thiệu về nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ ngay tại khuôn viên của Viện.
Đọc tiếp...
 
Phổ biến nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ tại Viện nghiên cứu dầu và cây có dầu In E-mail
Sáng ngày 1/7/2011, với sự đồng ý của Viện nghiên cứu dầu và cây có dầu, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã có buổi giới thiệu các nguồn lực khoa học và công nghệ hữu ích có tại Trung tâm.
Đọc tiếp...
 
Hợp tác phổ biến thông tin khoa học và công nghệ In E-mail
Chiều ngày 25/8/2011, được sự phối hợp của Viện Pasteur TP.HCM, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã có buổi giới thiệu các nguồn lực khoa học và công nghệ hữu ích có tại Trung tâm.
Đọc tiếp...
 
Trao đổi thông tin khoa học công nghệ tại Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM In E-mail
Sáng ngày 28/7/2011 Trung tâm Thông tin KH&CN TPHCM có buổi làm việc tại Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM  trao đổi về vấn đề hỗ trợ truy cập, tìm kiếm thông tin trên các CSDL hiện có tại Trung tâm Thông tin nhằm  phục vụ trong công tác nghiên cứu ứng dụng của Trung tâm CNSH.
Đọc tiếp...
 
Hợp tác trao đổi và khai thác nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ In E-mail
Ngày 19/5/2011 Trung tâm Thông tin đã có buổi giới thiệu nguồn lực thông tin với Trường ĐH Hoa sen tại cơ sở Quang Trung, Quận 12.
Đọc tiếp...
 
<<  1 2 3 4 5 6  >  >>

Kết quả 11 - 15 / 26