HỎI - ĐÁP THÔNG TIN In E-mail
Dịch vụ

 Hỗ trợ đắc lực cho Quý khách hàng giải quyết các vấn đề sau:
 
    • Tìm được thông tin cần thiết khi có nhu cầu
 
    • Không mất thời gian cho việc tìm kiếm và hệ thống hóa thông tin. 
 
 Hàng triệu cá nhân đã đón nhận và sử dụng dịch vụ “Hỏi – Đáp thông tin”
 

Nội dung phục vụ


TT Chi tiết nội dung
1.
A Any A
  Tra cứu thông tin theo yêu cầu
 
Đáp ứng thông tin theo yêu cầu của các nhà quản lý, các doanh nhân, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên... nhằm phục vụ công tác quản lý, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu, giảng dạy và học tập về các lĩnh vực:
 
   - Thị trường, giá cả.
 
   - Khoa học công nghệ, kinh tế, môi trường.
 
   - Y tế, giáo dục, văn hóa xã hội,..
 
A Any A
A;
2.
A Any A
  Khảo sát thông tin đề tài nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật, luận văn, luận án,..
 
Nhằm xác minh tính mới nội dung dự kiến nghiên cứu, loại trừ nghiên cứu trùng lắp, tiết kiệm thời gian và chi phí nghiên cứu.
 
A Any A
A;
3.
A Any A
  Cung cấp văn bản pháp quy mới ban hành theo chuyên ngành  
A Any A
A;
4.
A Any A
  Cung cấp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế theo chuyên ngành.  
A Any A
A;
5.
A Any A
  Dịch tiêu đề và dịch tóm tắt tài liệu tiếng Anh:
 
Dịch tiêu đề và dịch tóm tắt các tài liệu tiếng Anh trong danh mục thông tin đã tra cứu và cung cấp cho khách hàng.
 
A Any A
A;
6.
A Any A
  Khảo sát thông tin thị trường:
 
Thu thập, xử lý và phân tích thông tin nghiên cứu thị trường theo yêu cầu giúp các nhà quản lý, doanh nghiệp đưa ra các quyết định đúng đắn trong kinh doanh.
 
A Any A
A;
7.
A;
A Any A
  Biên soạn tổng quan về xu hướng phát triển công nghệ: 
 
- Biên soạn tài liệu phân tích tổng hợp, tổng quan về xu hướng phát triển công nghệ trong các lĩnh vực khoa học, sản xuất theo yêu cầu khách hàng.
 
- Tổng quan được thực hiện dựa trên dữ liệu thống kê các nguồn sáng chế quốc tế cùng với sự hợp tác của các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ nhằm giúp khách hàng có cái nhìn toàn cảnh về tình hình nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng trong và ngoài nước; hiện trạng và xu hướng phát triển trong tương lai; qua đó hỗ trợ cho việc quản lý, đầu tư, đổi mới công nghệ phù hợp với tình hình tại đơn vị.
 
A Any A
 
Phí tham gia: theo yêu cầu cụ thể
 
Thể thức đăng ký: 
 
     2. Đăng ký trực tiếp tại Phòng Cung cấp Thông tin.


 
Hỏi-đáp công nghệ

Giới thiệu sáng chế

Số mới