CUNG CẤP THÔNG TIN TRỰC TUYẾN
Dịch vụ

Đây là dịch vụ cung cấp tài liệu thư mục và toàn văn tài liệu trực tuyến thông qua hệ thống mạng http://www.cesti.gov.vn

Khi tham gia sử dụng “Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến” người dùng được cấp tài khoản truy cập trực tuyến vào các nguồn Cơ sở dữ liệu (CSDL) trong nước và nước ngoài, cụ thể:

 Các CSDL trong nước:

      - Kết quả nghiên cứu Quốc gia

      - Kết quả nghiên cứu TP.HCM

      - Tạp chí chuyên ngành KH&CN

      - Thông tin khảo sát đề tài nghiên cứu

      - Tiêu chuẩn

 Các CSDL nước ngoài:

      - ProQuest Central

      - SpringerLink

      - IEEE

      - Thomson Innovation
 

Tiện ích khi sử dụng dịch vụ

     - Truy cập từ bất kỳ máy tính nào có kết nối mạng Internet.

     - Không hạn chế thời lượng truy cập

     - Không hạn chế số lần truy cập

     - Đáp ứng truy cập 24/24 

     - Hỗ trợ cung cấp tài liệu toàn văn hoàn toàn miễn phí từ các CSDL khác như: ScienceDirect, IEEE, Taylor and Francis, … 
 

Đăng ký dịch vụ:

   Cách 1: Đăng ký trực tiếp tại Thư viện - Trung tâm Thông  tin KH&CN TP. HCM

   Cách 2: Đăng ký trực tuyến tại đây.

Thời hạn sử dụng:

   Sử dụng trọn gói theo thời gian 1 năm (12 tháng)

Trở về trang DỊCH VỤ.
 

 
Hỏi-đáp công nghệ

Giới thiệu sáng chế

Số mới