GÓI THÔNG TIN CƠ QUAN NGHIÊN CỨU In E-mail
Dịch vụ

Tham gia dịch vụ cung cấp thông tin Trọn gói, Quý cơ quan sẽ được:

 Đáp ứng kịp thời thông tin theo yêu cầu, phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, giảng dạy...

 Tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc tìm kiếm thông tin. 


TT Chi tiết nội dung

1.
A Any A
 

Cung cấp thông tin cập nhật mới theo định kỳ, gồm: 

Hàng tuần:

   + Bản tin Văn bản pháp quy tổng hợp hoặc theo chuyên ngành.

Hàng tháng:

   + Bản tin Tiêu chuẩn: danh mục tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

   + Bản tin Thành tựu KH&CN Việt Nam.

   + Bản tin Thành tựu KH&CN thế giới.

   + Tạp chí Thông tin KH&CN (STINFO) do Trung tâm xuất bản (bản điện tử).

   + Cung cấp thông tin chuyên sâu theo lĩnh vực nghiên cứu: định kỳ hàng tháng cung cấp các tài liệu toàn văn liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của doanh nghiệp: các tổng quan, các số liệu thống kê, thông tin công nghệ mới, giải pháp kỹ thuật...(*)

 
A Any A
A

2.
A Any A
 

Cung cấp thông tin theo yêu cầu, gồm:

Thường trực cung cấp thông tin theo từng yêu cầu cụ thể của khách hàng. Tài liệu cung cấp bao gồm nhiều loại thông tin trong và ngoài nước phục vụ công tác nghiên cứu như:

   + Báo cáo kết quả nghiên cứu.

   + Bài trích từ các tạp chí KH&CN.

   + Kiểu dáng, nhãn hiệu hàng hóa đang lưu hành tại Việt Nam.

   + Sáng chế, giải pháp hữu ích.

   + Tiêu chuẩn trong và ngoài nước.  

   + Văn bản pháp quy.

 
A Any A
A

3.
A Any A
 

Khảo sát thông tin đề tài nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật, luận văn, luận án,...

Nhằm xác minh tính mới nội dung dự kiến nghiên cứu, loại trừ nghiên cứu trùng lắp, tiết kiệm thời gian và chi phí nghiên cứu. (Khảo sát thông tin tối đa 15 đề tài. Giảm 20% phí khảo sát đề tài từ thứ 16 trở đi).

 
A Any A
A

4.
A Any A
 

Cung cấp tài liệu về các xu hướng công nghệ mới:

- Được cung cấp tài liệu tổng quan của các kỳ báo cáo phân tích xu hướng công nghệ (10 kỳ/năm).

 
A Any A
A

5.
A Any A
 

Hỗ trợ quảng bá cho doanh nghiệp:  

- Hỗ trợ đơn vị tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm, công nghệ, thiết bị mới tại Sàn Giao dịch công nghệ TP. HCM

- Hỗ trợ viết và đăng bài giới thiệu về doanh nghiệp, các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp trên tạp chí Thông tin KH&CN (STINFO) do Trung tâm xuất bản (1 kỳ/năm). 

 
A Any A
A
 
Rêng đối với phần (*) khi đăng ký theo từng nội dung riêng lẻ hiện chỉ phục vụ các ngành: Gia vị, đồ uống, sữa, cà phê, thịt, thủy sản, nông sản, chè, phân bón, cao su, nhựa, điện – điện tử, dây và cáp điện, cơ khí, bất động sản, vận tải biển, logistic.

Phí tham gia trọn gói: 12.000.000đ/năm (đã bao gồm VAT)
 
Trường hợp đăng ký yêu cầu gói thông tin riêng phù hợp với đơn vị sẽ được báo phí cụ thể.


Các tin khác:

 
Hỏi-đáp công nghệ

Giới thiệu sáng chế

Số mới