GÓI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP In E-mail
Dịch vụ

Tham gia dịch vụ cung cấp thông tin Trọn gói, doanh nghiệp sẽ được:

 Tiếp cận các công nghệ mới, đẩy mạnh sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.

 Tư vấn, kết nối chuyên gia, hỗ trợ giải quyết vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 


TT Chi tiết nội dung

1.
A Any A
 

Cung cấp thông tin cập nhật mới theo định kỳ, gồm:

Hàng ngày:

   + Bản tin 24 giờ: điểm tin đáng chú ý trong ngày có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (*)

Hàng tuần:

   + Bản tin Văn bản pháp quy tổng hợp hoặc theo chuyên ngành.

Hàng tháng:

   + Bản tin Tiêu chuẩn: danh mục tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

   + Bản tin Thành tựu KH&CN Việt Nam.

   + Bản tin Thành tựu KH&CN thế giới.

   + Tạp chí Thông tin KH&CN (STINFO) do Trung tâm xuất bản (bản điện tử).

   + Cung cấp thông tin chuyên sâu theo lĩnh vực nghiên cứu: định kỳ hàng tháng cung cấp các tài liệu toàn văn liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của doanh nghiệp: các tổng quan, các số liệu thống kê, thông tin công nghệ mới, giải pháp kỹ thuật...(*)

 
A Any A
A

2.
A Any A
 

Cung cấp thông tin theo yêu cầu, gồm:

Thường trực cung cấp thông tin theo từng yêu cầu cụ thể của khách hàng. Tài liệu cung cấp bao gồm nhiều loại thông tin trong và ngoài nước như:

   + Báo cáo kết quả nghiên cứu.

   + Bài trích từ các tạp chí KH&CN.

   + Kiểu dáng, nhãn hiệu hàng hóa đang lưu hành tại Việt Nam.

   + Sáng chế, giải pháp hữu ích.

   + Tiêu chuẩn trong và ngoài nước.  

   + Văn bản pháp quy.

 
A Any A
A

3.
A Any A
 

Cấp tài khoản truy cập trực tuyến:

- Được cấp tài khoản truy cập trực tuyến (5 tài khoản), cho phép tự tra cứu thông tin trực tuyến các cơ sở dữ liệu KH&CN trong và ngoài nước qua địa chỉ website www.cesti.gov.vn của Trung tâm.

 
A Any A
A

4.
A Any A
 

Cung cấp tài liệu về các xu hướng công nghệ mới:

- Được cung cấp tài liệu tổng quan của các kỳ báo cáo phân tích xu hướng công nghệ (10 kỳ/năm).

 
A Any A
A

5.
A Any A
 

Hỗ trợ quảng bá cho doanh nghiệp:  

- Hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm, công nghệ, thiết bị mới tại Sàn Giao dịch công nghệ TP. HCM 

- Hỗ trợ viết và đăng bài giới thiệu về doanh nghiệp, các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp trên tạp chí Thông tin KH&CN (STINFO) do Trung tâm xuất bản (1 kỳ/năm).

- Hỗ trợ giới thiệu doanh nghiệp thông qua việc đặt logo doanh nghiệp trên website www.cesti.go.vn của Trung tâm. 

 
A Any A
A

6.
A Any A
 

Hỗ trợ chuyên gia tư vấn:

- Trung tâm phối hợp với chuyên gia các ngành hỗ trợ thông tin tư vấn về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực KH&CN, về kỹ thuật để giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

 
A Any A
A
 
Rêng đối với phần (*) khi đăng ký theo từng nội dung riêng lẻ hiện chỉ phục vụ các ngành: Gia vị, đồ uống, sữa, cà phê, thịt, thủy sản, nông sản, chè, phân bón, cao su, nhựa, điện – điện tử, dây và cáp điện, cơ khí, bất động sản, vận tải biển, logistic.

Phí tham gia trọn gói: 16.000.000đ/năm (đã bao gồm VAT)
 
Thể thức đăng ký: Đăng ký tham gia theo phiếu đăng ký đính kèm.

Trường hợp đăng ký yêu cầu gói thông tin riêng phù hợp với đơn vị sẽ được báo phí cụ thể.
Các tin khác:

 
Hỏi-đáp công nghệ

Giới thiệu sáng chế

Số mới