CUNG CẤP THÔNG TIN TRỌN GÓI In E-mail
Dịch vụ

 Đáp ứng kịp thời thông tin theo chuyên ngành, phục vụ công tác quản lý, điều hành, ra quyết định trong sản xuất kinh doanh và nghiên cứu triển khai.


 Là phương tiện để tiếp cận các công nghệ mới, đẩy mạnh sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.


 Hỗ trợ tích cực cho các nhà nghiên cứu tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc tìm kiếm thông tin.


 Hàng ngàn lượt các đơn vị tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam đón nhận và sử dụng liên tục dịch vụ
“Cung cấp Thông tin Trọn gói”.

 


Nội dung phục vụ


TT Chi tiết nội dung

1.
A Any A
 

Thường trực cung cấp thông tin theo yêu cầu:

- Đáp ứng thông tin theo yêu cầu về các lĩnh vực:

   + Khoa học công nghệ, kinh tế, môi trường.

   + Tài chính, thuế, xuất nhập khẩu.

   + Thị trường, giá cả.

   + Các chủ trương, chính sách mới của Nhà nước.

- Tư vấn, hỗ trợ thông tin thành lập doanh nghiệp KH&CN.

 
A Any A
A

2.
A Any A
 

Cung cấp Bản tin 24 giờ: kiểm soát thông tin liên quan đến hoạt động, sản xuất - kinh doanh của Quý cơ quan trong ngày.

Tóm tắt tin đáng chú ý trong ngày thông qua điểm tin trên 50 tờ báo, tạp chí, trang tin điện tử có uy tín về các sự kiện liên quan đến lĩnh vực hoạt động, sản xuất - kinh doanh của Quý cơ quan, cụ thể như sau:

   + Thông tin về sản phẩm và dịch vụ.

   + Thông tin về thị trường, giá cả.

   + Thông tin về công nghệ và thiết bị chào bán trong nước.

   + Thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam mới ban hành.

   + Thông tin về văn bản pháp quy mới ban hành và có hiệu lực.

   + Thông tin về thuế, tài chính, tín dụng.

Hướng kiểm soát thông tin sẽ được điều chỉnh theo yêu cầu của Quý cơ quan trong suốt thời gian phục vụ.

Bản tin được gửi qua email từ 15h30 - 17h hàng ngày.

 
A Any A
A

3.
A Any A
 

Khảo sát thông tin đề tài nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật, luận văn, luận án,..

- Nhằm xác minh tính mới nội dung dự kiến nghiên cứu, loại trừ nghiên cứu trùng lắp, tiết kiệm thời gian và chi phí nghiên cứu.

 
A Any A
A

4.
A Any A
 

Cung cấp thông tin sở hữu công nghiệp theo yêu cầu, gồm:

- Văn bản pháp quy về sở hữu công nghiệp.

- Thông tin về kiểu dáng, nhãn hiệu hàng hóa đang lưu hành tại Việt Nam.

- Thông tin các sáng chế, giải pháp hữu ích đã nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền trên phạm vi cả nước.

- Toàn văn sáng chế trong và ngoài nước được quan tâm.

 
A Any A
A

5.
A Any A
 

Cung cấp thông tin thị trường chuyên ngành theo yêu cầu:

- Cung cấp thông tin thị trường, giá cả, các chính sách, chủ trương của nhà nước theo chuyên ngành theo yêu cầu.

- Cung cấp thông tin thống kê:

   + Tình hình xuất nhập khẩu.

   + Tình hình hoạt động các ngành công thương, đầu tư, thương mại,..

   + Chỉ số giá tiêu dùng....

 
A Any A
A

6.
A Any A
 

Cung cấp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế theo chuyên ngành:

- Cung cấp Bản tin tiêu chuẩn: gồm danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế mới ban hành; thông báo tình trạng tiêu chuẩn còn hiệu lực, hủy hoặc thay thế. Hàng tháng qua email.

- Cung cấp toàn văn 40 tiêu chuẩn Việt Nam (tối đa 800 trang) theo yêu cầu.

- Cung cấp văn bản pháp quy về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng theo yêu cầu.

- Hỗ trợ một phần chi phí khi mua toàn văn tiêu chuẩn Việt Nam (ngoài số lượng đã nêu ở mục 2) và tiêu chuẩn nước ngoài có tại Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động của Quý cơ quan. 

 
A Any A
A

7.
A Any A
 

Cung cấp văn bản pháp quy mới ban hành theo chuyên ngành:

- Cung cấp Bản tin văn bản pháp quy chuyên ngành: Luật, Nghị định, Quyết định, Thông tư, …. Hàng tuần qua email.

- Cung cấp Bản tin văn bản pháp quy tổng hợp. Hàng tháng qua email.

- Cung cấp toàn văn các văn bản pháp quy theo yêu cầu.

 
A Any A
A

8.
A Any A
 

Cung cấp thông tin thành tựu KH & CN Việt Nam và thế giới:

Cập nhật các thông tin mới nhất về thành tựu nghiên cứu khoa học, sáng chế, thiết bị và công nghệ mới của Việt Nam và thế giới, cụ thể gồm:

- Bản tin thành tựu khoa học & công nghệ Việt Nam. Hàng tháng qua email.

- Bản tin thành tựu khoa học & công nghệ thế giới. Hàng tháng qua email.

 
A Any A
A

9.
A Any A
 

Cấp tài khoản truy cập trực tuyến.

- Được cấp tài khoản truy cập trực tuyến (tối đa: 5 tài khoản), cho phép tự tra cứu thông tin trực tuyến tại bất kỳ nơi nào vào nguồn tài liệu KH&CN trong và ngoài nước và đặc biệt là các CSDL nước ngoài như: Springerlink, Proquest, Wipsglobal, ...

- Cung cấp Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ (STINFO) do Trung tâm xuất bản (bản điện tử).

 
A Any A
A

10.
A Any A
 

Cung cấp thông tin tổng quan về xu hướng phát triển công nghệ:

a. Được mời tham dự các chương trình: Báo cáo “Phân tích xu hướng công nghệ”, hội nghị, hội thảo, trình diễn công nghệ do CESTI tổ chức với sự cộng tác của các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực khác nhau nhằm hỗ trợ Quý cơ quan tiếp cận các công nghệ tiên tiến trong nước và quốc tế có khả năng ứng dụng tại Việt Nam.

   - Cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách của Nhà nước về hoạt động đổi mới, chuyển giao công nghệ.

   - Cung cấp tổng quan của chương trình báo cáo phân tích xu hướng công nghệ do Trung Tâm tổ chức (tối đa 10 tổng quan/năm).

b. Được cung cấp 1 tài liệu tổng quan phân tích xu hướng công nghệ theo yêu cầu của Đơn vị do Trung Tâm phối hợp với chuyên gia thực hiện.

c. Hợp tác tổ chức báo cáo phân tích xu hướng công nghệ, giới thiệu công nghệ, thiết bị mới theo yêu cầu.

 
A Any A
A

11.
A Any A
 

Cập nhật các thông tin mới theo lĩnh vực hoạt động của đơn vị:

Định kỳ hàng tháng chọn lọc và cung cấp các thông tin mới trong nước và quốc tế theo lĩnh vực hoạt động, sản xuất, kinh doanh của Quý cơ quan: sáng chế, kết quả nghiên cứu, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, ...

 
A Any A
A
 
Phí tham gia: theo yêu cầu cụ thể.
 
Thể thức đăng ký: 
 
    2. Đăng ký trực tiếp tại Phòng Cung cấp Thông tin.


 
Hỏi-đáp công nghệ

Giới thiệu sáng chế

Số mới