CHUYỂN GIAO THÔNG TIN THEO CHUYÊN NGÀNH In E-mail
Dịch vụ

Cung cấp thông tin chuyên ngành theo yêu cầu của khách hàng bao gồm các loại hình tài liệu:

     1. Kết quả nghiên cứu

     2. Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế

     3. Sáng chế

     4. Phim khoa học và công nghệ

     5. Tạp chí chuyên ngành KH&CN Việt Nam

Tiện ích khi sử dụng dịch vụ:

     • Được tùy chọn tài liệu theo lĩnh vực quan tâm.

     • Được chuyển giao thư mục và toàn văn tài liệu vĩnh viễn dưới dạng điện tử.

Phương thức cung cấp:

     • Theo danh mục các ngành Quý đơn vị lựa chọn, hoặc được tư vấn chọn tư liệu theo yêu cầu sử dụng.

     • Cung cấp toàn văn dưới dạng cơ sở dữ liệu trên mọi phương tiện lưu trữ.

Chi phí: theo yêu cầu cụ thể.

Đăng ký dịch vụ:


    1. Đăng ký trực tuyến
tại đây. 

    2. Đăng ký trực tiếp tại Thư viện - Trung tâm Thông  tin KH&CN.


Trở về trang DỊCH VỤ.

 

 
Hỏi-đáp công nghệ

Giới thiệu sáng chế

Số mới