CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ ĐỊNH KỲ (TECHMART) In E-mail
Dịch vụ

Chợ Công nghệ và Thiết bị định kỳ (Techmart định kỳ) là sự kiện khoa học và công nghệ quan trọng được tổ chức hàng năm. Techmart định kỳ được tổ chức nhằm đẩy mạnh việc tạo lập và phát triển thị trường công nghệ; tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo với sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ đổi mới công nghệ, xúc tiến thương mại hóa sản phẩm KH&CN.

Techmart định kỳ tạo cơ hội tốt nhất cho các đơn vị giới thiệu, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học; các công nghệ, thiết bị và sản phẩm mới của mình vào sản xuất kinh doanh; tìm kiếm đối tác, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài.


 
Hỏi-đáp công nghệ

Giới thiệu sáng chế

Số mới