SpStinet - vwpChiTiet

 

Hoạt động khai thác Bitcoin làm tăng nguy cơ ấm lên toàn cầu

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Climate Change cho thấy, nếu tốc độ ứng dụng Bitcoin vào đời sống tương đương với các công nghệ khác, thì các hoạt động khai thác Bitcoin có thể tạo ra lượng khí thải đủ để nhiệt độ toàn cầu tăng lên thêm 2°C vào năm 2033.

Randi Rollins, học viên cao học của Đại học Hawaii (UH) tại Manoa (Mỹ) và là đồng tác giả của nghiên cứu cho biết, Bitcoin là loại tiền điện tử yêu cầu phần cứng nặng và điều này dẫn đến nhu cầu tiêu thụ điện năng rất lớn.

Khai thác Bitcoin (đào Bitcoin) là hoạt động ghi nhận và xử lý các giao dịch được thực hiện bởi các máy đào. Tất cả giao dịch Bitcoin được thực hiện trong cùng một thời gian cụ thể sẽ được các máy đào nhóm thành một khối và gắn vào chuỗi Blockchain. Đặc biệt, trong quá trình xử lý, các máy đào Bitcoin phải sử dụng một lượng điện lớn do phải cạnh tranh với nhau trong việc giải quyết những thuật toán mã hóa đặc biệt để đổi lấy Bitcoin.

Yêu cầu về điện cho Bitcoin đã tạo ra nhiều tranh luận gay gắt về nơi nên đặt các máy đào, cũng như sử dụng thuật toán bằng chứng công việc (proof-of-work) để đào Bitcoin. Nhưng, có một vấn đề ít được bàn luận đến, là các tác động đối với môi trường do việc tạo ra lượng điện để phục vụ cho các hoạt động khai thác.

Nhóm các nhà nghiên cứu tại UH đã phân tích các dữ liệu như: hiệu suất năng lượng của máy tính sử dụng để đào Bitcoin, địa điểm các máy thực hiện đào và lượng khí CO2 thải ra từ hoạt động sản xuất điện tại các địa điểm đó. Dựa trên dữ liệu thu thập được, các nhà nghiên cứu ước tính rằng hoạt động đào Bitcoin đã thải ra 69 triệu tấn CO2 trong năm 2017.

Nghiên cứu cũng tìm hiểu cách thức các công nghệ khác được xã hội chấp nhận sử dụng, và tạo ra các kịch bản để ước tính lượng phát thải tích lũy của Bitcoin nếu tốc độ ứng dụng vào cuộc sống của nó bằng với các công nghệ khác.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng, nếu Bitcoin được ứng dụng vào cuộc sống, ngay cả khi tốc độ ứng dụng chậm hơn so với các công nghệ khác thì lượng khí nó thải ra sẽ đủ để tăng nhiệt độ trái đất lên thêm 2°C chỉ trong vòng 22 năm. Và nếu tốc độ ứng dụng vào cuộc sống của Bitcoin bằng với tốc độ trung bình của công nghệ khác thì thời gian đó là 16 năm.

Hiện nay, giao thông vận tải, nhà ở và thực phẩm được coi là những nhân tố chính gây nên biến đổi đổi khí hậu. Nghiên cứu này đã chứng minh rằng, Bitcoin cần được thêm vào danh sách trên,” Katie Taladay, học viên cao học tại UH Manoa, cũng là đồng tác giả của nghiên cứu, nói.

"Chúng ta chưa thể dự đoán được tương lai của Bitcoin. Nhưng nếu tốc độ ứng dụng nó gần với tốc độ chậm nhất của các công nghệ khác đã được ứng dụng vào cuộc sống, thì đó sẽ là một tin vô cùng xấu đối với khí hậu toàn cầu và các loài sinh vật bị ảnh hưởng bởi nó", Camilo Mora, PGS. ngành Địa lý tại UH và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Theo Mora, nếu con người không muốn đối mặt với các hậu quả ngày càng nặng nề từ hiện tượng ấm lên toàn cầu, thì bất kỳ bước phát triển thêm nào của tiền điện tử cũng cần phải gắn với việc giảm tiêu thụ điện.

Các tin khác: