SpStinet - vwpChiTiet

 

Tiêm thuốc bằng băng dính truyền thuốc hòa tan được

Giờ đây, chỉ một vài giọt nước có thể làm tan miếng băng dính truyền thuốc, giúp đưa thuốc vào cơ thể hiệu quả hơn.
 

Các miếng băng dính truyền thuốc có lớp gai siêu nhỏ được sử dụng để đưa thuốc kháng sinh vào cơ thể qua đường da. Khi ép lên da, lớp gai siêu nhỏ này sẽ cắm vào da mà không gây đau đớn, sau đó thuốc kháng sinh tích hợp trên lớp gai này sẽ đi vào cơ thể.

Tuy nhiên,  khi các nhà khoa học bóc các miếng băng dính này ra khỏi cơ thể, lớp gai siêu nhỏ bị kéo lên gây đau đớn cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, khoảng 20 phần trăm lớp gai này có thể không hòa tan và vẫn bám vào lớp băng dính làm thất thoát lượng kháng sinh và khiến lượng thuốc đưa vào cơ thể không đủ liều lượng cần thiết.

Bà Katherine Moga công tác tại Đại học Bắc Carolina, Anh và các đồng nghiệp đã đề ra giải pháp gắn lớp gai có tẩm thuốc vào một miếng băng dính có thể tan trong nước nhằm đảm bảo lớp gai siêu nhỏ sẽ nằm hoàn toàn trong da, nhờ vậy, lượng thuốc đưa vào cơ thể bệnh nhân sẽ đủ liều lượng cần thiết. 

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm nhuộm thuốc huỳnh quang vào lớp gai siêu nhỏ, dán lên miếng băng dính hòa tan được trong nước rồi dán lên da chuột và người. Kết quả cho thấy, khi phun nước để hòa tan miếng băng dính thì lớp gai siêu nhỏ này được giữ hoàn toàn trong cơ thể và lượng thuốc huỳnh quang không bị thất thoát.  

Theo nhóm nghiên cứu thì miếng băng dính này có khả năng hòa tan hoàn toàn, giúp bác sĩ cung cấp đầy đủ liều lượng thuốc cần thiết cho bệnh nhân.
 
Nguồn:  theo ScienceNews

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả