SpStinet - vwpChiTiet

 

Lãnh đạo nhân sự có thể là giám đốc điều hành xuất sắc?

Nghiên cứu này nhằm trình bày lộ trình chi tiết để những lãnh đạo nhân sự có thể trở thành tổng giám đốc giỏi. Công trình đã nêu bật được một số thách thức mà lãnh đạo nhân sự phải đối mặt trong quá trình phấn đấu trở thành giám đốc điều hành xuất sắc.

Kết quả cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của đòi hỏi phải có được sự nhạy bén về khả năng điều hành thông qua quá trình phát triển tinh thần, thái độ, công cụ và kỹ năng lãnh đạo. Nghiên cứu cũng giải thích tầm quan trọng của việc thấu hiểu những phòng ban khác như tiếp thị, tài chính, vận hành, luật, công nghệ thông tin và chiến lược.

Nghiên cứu này cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc gia nhập hệ thống phân cấp từ trên xuống sẽ thăng tiến nhanh hơn so với đứng vào cấu trúc phòng ban.

Các luận điểm về sự phát triển khả năng lãnh đạo được minh họa bằng những ví dụ thực tế thông qua nhiều lãnh đạo thành công trong những lĩnh vực khác nhau. Đây là công trình khắc phục được tình trạng khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn trong quá trình phấn đấu trở thành lãnh đạo giỏi.

Nguồn: Human Resource Management International Digest 2013

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả